2

ANNE KARIN NORDLI

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1972 - 1978
Viktigste jobb: Hjemmeværende med to barn

1978 - 1981
Administrasjonen, Gjerdrum kommune

1981 - 2000
Sekretær i helseetaten/legesenteret, Gjerdrum kommune

2000 - 2007
Sekretær ved servicesenteret, Gjerdrum kommune

2007 - 2015
Daglig leder frivillighetssentralen, Gjerdrum kommune

Verv i kirkelig sammenheng

Arrangert konsert i Gjerdrum kirke

Deltaker søndagsskole og yngres

Kirkevakt åpen kirke, Gjerdrum

Pyntet til høsttakkegudstjeneste som skolejente

Vevde billedtepper til inntekt for orgel i Gjerdrum kirke

Verv i offentlig sammenheng

Leder i Gjerdrum bygdekvinnelag i to perioder

Satsningsområder

  • Bevare folkekirken og kulturskattene
  • Frivillig arbeid med vedlikehold av kirkegårdene
  • Gjenopprette det sørlige inngangspartiet til Gjerdrum kirke
  • Bavaring og vedlikehold av inventar og kirketekstiler
  • Skape engasjement og hygge med sang og musikk

Utfyllende presentasjon

Jeg var med å starte Nord-øst bygdas grendelag og administrerte barneparken for 30 barn i mange år.
Kulturmønstringene på Bøndernes hus på 80 tallet var og en krevende jobb og jeg arrangerte tre store bunadparader i perioden, både lokalt og regionalt. Bygdekvinnelaget har og et godt samarbeid med kirken og jeg har deltatt i flyktningarbeide helt fra de første kurderne kom til bygda. I Frivilligsentralen hadde jeg et brennende engasjement for nærmiljøet, og ønsker å bruke dette engasjementet i kirka. 

Andre kandidater på samme liste