3

ROAR SOLLIE

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Konsulent

- 1989
Siviløkonom - USA

Verv i kirkelig sammenheng

2018 - 2019
Frivillig vakt

Verv i offentlig sammenheng

Engasjert i Amnesty international

Forskjellige engasjement innen idrett og musikk

Satsningsområder

  • Åpen og inkluderende folkekirke for alle
  • At kirken skal prege lokal aktivitet
  • samarbeid med lag og miljøer i bygda
  • Sosiale medier og bruken av disse
  • Kirken som trygg og solid havn - for alle

Andre kandidater på samme liste