4

GUNNHILD LEITE

Stilling: . Fødselsår: 1991 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærerskolen i Kristiansand

- 2019
Lærer ved Veståsen skole

Verv i kirkelig sammenheng

Aktiv i menighetslivet, ungdomsarbeid, konserter og festival

Klokker på gudstjeneste

konfirmantleder

Medlem av komité for åpen kirke i Gjerdrum og Heni

2015 - 2019
Medlem av Gjerdrum og Heni menighetsråd

Satsningsområder

  • Åpen kirke
  • Barne og ungdomsarbeid

Utfyllende presentasjon

Jeg mener at det er viktig at kirka er et sted man kan komme, som rommer alle, og hvor man kan finne en plass man hører til. Det er vanskelig å plukke ut noen få satsningsområder, men Åpen kirke er noe jeg syns er veldig fint at vi har fått i gang. Jeg har også alltid syntes at barne- og ungdomsarbeid er viktig.

Andre kandidater på samme liste