6

CAMILLA TANDBERG

Stilling: . Fødselsår: 1981 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Jobber med Shipping og spedisjon hos DHL

Utdannet speditør

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i menighetsrådet

Verv i offentlig sammenheng

2018 - 2019
Styreleder i Teietunet boligsameie

2018 - 2019
Styremedlem Teietunet Utomhus Sameie

Satsningsområder

  • Barne og ungdomsarbeid
  • Diakoni
  • Bevaring av kirkene våre

Andre kandidater på samme liste