8

HANNE BAKKE CLEMM VON HOHENBERG

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Eiendomsmegler

Pensjonist

Videregående skole og høyskole

Verv i kirkelig sammenheng

Kommunal representant i menighetsrådet i to perioder

Medlem i diakoniutvalget i menigheten

Verv i offentlig sammenheng

Leder i LHL Nannestad og Gjerdrum

Nestleder i Gjerdrum pensjonistforening

Nestleder i kontrollutvalget i kommunen

Ordfører i Gjerdrum

Varaordfører i Gjerdrum

Satsningsområder

  • Folkekirken som tar vare på alle generasjoner og alle faser

Utfyllende presentasjon

Hanne er pensjonist og tidligere eiendomsmegler. Hun har vært både ordfører og varaordfører i Gjerdrum. Hanne har vært kommunal representant i menighetsrådet i to perioder, og i tillegg har hun vært medlem i diakoniutvalget. Ellers har Hanne vært leder i LHL Nannestad og Gjerdrum, nestleder i Gjerdrum pensjonistforening, nestleder i kontrollutvalget i kommunen, og styremedlem i Gjerdrum Høyre. Hanne er opptatt av at folkekirken skal ta vare på alle generasjoner i alle faser av livet.

Andre kandidater på samme liste