11

JOHN KRISTEN ØDEGAARD

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Pensjonist og aktiv bonde

Verv i kirkelig sammenheng

1974 - 1989
Medlem og leder av Gjerdrum og Heni menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Verv i Norges bondelag, Tine og Tomb VGS

1996 - 1999
Ordfører Gjerdrum

Utfyllende presentasjon

Jeg er opptatt av å bevare og vedlikeholde kirkebyggene som de kulturskattene de er, og at alle kan finne sin plass i kirke- og menighetsliv. Det er viktig å opprettholde et godt samarbeid med det øvrige kristne arbeidet på Misjonshuset.

Andre kandidater på samme liste