2

KARIN HELEN HAUGAN ROGNMO

Stilling: . Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØVERBYGD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1963, Daglig leder
3
EINAR INGE LØVBERG f. 1958, Lagerleder
4
ANNIE IREN VANGEN f. 1977, Assistent miljøarb.tj.
5
ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1972, Uføretrygdet
6
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1950, Pensjonist
8
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1948, Pensjonist
9
MAY BRITT ODDEN f. 1948, Pensjonist
10
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1943, Pensjonist
11
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1968, Butikkansatt
13
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1953, Pensjonist