4

ANNIE IREN VANGEN

Stilling: Assistent miljøarb.tj.. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØVERBYGD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1991 - 1992
Grunnkurs helse- og miljøfag

1992 - 1994
Barnepleier m/allmenfag

Satsningsområder

  • Diakoni

Andre kandidater på samme liste

1
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1964, Daglig leder
3
EINAR INGE LØVBERG f. 1959, Lagerleder
5
ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1973, Uføretrygdet
6
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1951, Pensjonist
8
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1949, Pensjonist
9
MAY BRITT ODDEN f. 1949, Pensjonist
10
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1944, Pensjonist
11
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1969, Butikkansatt
13
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1954, Pensjonist