9

MAY BRITT ODDEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØVERBYGD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Sosialhøgskolen i Oslo

1974 - 2014
Fagleder sosialtjenesten Forsvaret - Regnskapsfører

Verv i kirkelig sammenheng

2002 -
Medlem og leder, Målselv kirkelige fellesråd

2002 -
Medlem og leder, Øverbygd menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Kommunekomite for TV-aksjon

Tingretten, Meddommer

Vara, Målselv kommunestyre

Satsningsområder

  • Representere og arbeide for kirka som ei folkekirke.
  • Ivareta kirkens oppdrag og de mangfoldige oppgaver for
  • barn, unge, voksne og eldre.
  • Arrangere og administrere gode tiltak, for og i kirka.

Andre kandidater på samme liste

1
KNUT ERLING JOHANSEN f. 1964, Daglig leder
3
EINAR INGE LØVBERG f. 1959, Lagerleder
4
ANNIE IREN VANGEN f. 1978, Assistent miljøarb.tj.
5
ANNE CATHRINE BENDIKSEN f. 1973, Uføretrygdet
6
ASBJØRG NORDMO KARLSEN f. 1951, Pensjonist
8
STEINAR OLAV SKOGSTAD f. 1949, Pensjonist
10
ODD VIDAR INGEBRIGTSEN f. 1944, Pensjonist
11
HEIDI SOLLIED JOHNSEN f. 1969, Butikkansatt
13
RØNNAUG HEGGEBAKKEN f. 1954, Pensjonist