9

SIGRID KARINE PAULSEN

Stilling: Spesialfysioterapeut. Fødselsår: 1992 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2008 - 2012
Fysioterapiutdanningen i Tromsø - pluss turnustjeneste

2013 - 2016
Master i helsefag - psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

2014 -
Kirkemusiker frilans

2016 -
Spesialfysioterapeut i Tromsø kommune

2016 - 2016
Ungdomsdiakonmedarbeider vikariat

Verv i kirkelig sammenheng

2007 - 2008
Delegat fra Tromsøysund menighet til Ungdommens Kirketing

2007 - 2008
Sekretær i Tromsø domkor

2008 - 2009
Kontaktperson for Undomsforsamlingen i Den Luthersk-Læst. mh

2009 - 2011
Tromsøysund menighetsråd, rådsmedlem

2015 -
Frivillig i Trosopplæringsutvalget i Tromsøysund menighet


Andre kandidater på samme liste

1
MARTA KRISTINE IMS f. 1978, Lærer Evenskjer
2
JAN HENNING PETTERSEN f. 1949, pensjonist / daglig leder Alta
3
HÅKON NORBYE f. 2000, Student Tromsø
4
VIBEKE RIEBER DANIELSEN f. 1966, Røntgenlege Svanvik
5
Ole-Johan Rødvei f. 1951, Pensjonist/politiker Meistervik
6
ROLF MAGNE HANSEN f. 1951, Pensjonist Lyngseidet
7
METTE MARIT SØREM GRANERUD f. 1961, Lektor Alta
8
HANS MATHIAS ELLINGSEN f. 1950, Pensjonist Hammerfest
10
ERLEND WELANDER f. 1975, Rektor Harstad
11
ODDGEIR SØLVFÆSTERSEN f. 1987, Daglig leder Lakselvbukt
12
TONE EDWARDS f. 1972, Hjelpepleier Vangsvik, Senja
13
OLE KVIEN VORHAUG f. 1952, Forsvarspensjonist /bonde Moen i Målselv
14
SILJE BJØRKÅS HENRIKSEN f. 2002, Student Båtsfjord
15
HANNE KARIN VANG f. 1963, Klinisk sosionom Alta