1

ARVE RYE

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HODALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste