2

YVONNE KNOL

Stilling: . Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HODALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste