2

CHRISTER SOLLIE

Stilling: Stud. Theol. Fødselsår: 1992 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

2007 - 2010
VGS

2010 - 2018
Militær tjeneste

2013 - 2018
Trosopplæringsmedarbeider i Bardu (opplæring av miniledere)

2018 -
Trosopplæringsmedarbeider i Tromsdalen (speiderleder)

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2011
Sør-Hålogaland bispedømmes ungdomsråd

2011 - 2015
Narvik menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

2017 -
Styremedlem i Militært Kristent Fellesskap


Andre kandidater på samme liste

1
HANNE MARIT BRAATHEN f. 1956, Sykepleier Storfjord
3
MONA HENRIKSEN f. 1969, Bonde Indre Billefjord
4
TRULS OLUFSEN-MEHUS f. 1983, Markedssjef Rypefjord
5
ALEXANDER NILSEN f. 1998, Student ved UIT Kokelv
6
RAGNHILD RASMUSSEN f. 1961, Renholder Alta
7
LARS JUHANI VASARA f. 1950, Kirketolk/pensjonist Kautokeino
8
ARNHILD ANDREASSEN f. 1970, Kontormedarbeider Rotsund