6

RAGNHILD RASMUSSEN

Stilling: Renholder. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Bønnelista

Yrke / utdanning

1984 - 1998
Kirketjener

1998 - 1999
Kontorsekretær ved kirkekontoert

1999 - 2009
Kirketjener

2009 - 2016
Tilkallingsvikar,lærer/assistent ved kristen privat grunnsko

Verv i kirkelig sammenheng

Vara Nord-Hålogland bispedømmeråd,lek kirkelig tilsatt,1 per

2006 - 2008
Ledet småbarns-treff


Andre kandidater på samme liste

1
HANNE MARIT BRAATHEN f. 1958, Sykepleier Storfjord
2
CHRISTER SOLLIE f. 1994, Stud. Theol Tromsø
3
MONA HENRIKSEN f. 1971, Bonde Indre Billefjord
4
TRULS OLUFSEN-MEHUS f. 1985, Markedssjef Rypefjord
5
ALEXANDER NILSEN f. 2000, Student ved UIT Kokelv
7
LARS JUHANI VASARA f. 1952, Kirketolk/pensjonist Kautokeino
8
ARNHILD ANDREASSEN f. 1972, Kontormedarbeider Rotsund