8

ARNHILD ANDREASSEN

Stilling: Kontormedarbeider. Fødselsår: 1972 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Bønnelista

Andre kandidater på samme liste

1
HANNE MARIT BRAATHEN f. 1958, Sykepleier Storfjord
2
CHRISTER SOLLIE f. 1994, Stud. Theol Tromsø
3
MONA HENRIKSEN f. 1971, Bonde Indre Billefjord
4
TRULS OLUFSEN-MEHUS f. 1985, Markedssjef Rypefjord
5
ALEXANDER NILSEN f. 2000, Student ved UIT Kokelv
6
RAGNHILD RASMUSSEN f. 1963, Renholder Alta
7
LARS JUHANI VASARA f. 1952, Kirketolk/pensjonist Kautokeino