8

MARGRETE AUDHILD KLENGSEN ENGEVIK

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BEKKEFARET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1967 - 1970
Sykepleier utdanning

1972 - 1994
Akuttmedisin Rogaland sjukehus

1995 - 2001
Opplæringsavdelingen Stavanger universitetssykehus.

2001 - 2006
Oversykepleier Tasta sykehjem

2006 - 2015
Kreftsykepleier i hjemmesykepleien

Verv i kirkelig sammenheng

1986 - 1988
Barnearbeid: Klubb og Søndagsskole, Stokka menighet

Verv i offentlig sammenheng

1972 - 1976
Tillitsvalgt for sykepleierer på Rogaland sykehus

1989 - 1992
FAU, Kannink ungdomsskole

Satsningsområder

  • Legge til rette for gode møter med syke og ensomme menneske
  • Snakke om livet og formidle håp i livets vanskelige faser.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TORP f. 1966, Spesialpedagog Hjalmar Johansensgate
2
SIMON UBOSTAD TOFT f. 2003, Elev Skinnveien
3
HARALD TORVIK f. 1961, HMS leder, Equinor Overlege Cappelens gate
4
BJØRG TENGESDAL f. 1949, Pensjonist Høylandsgate
5
TROND EGIL TOFT f. 1970, Kommunikasjonsrådgi. UiS Skinnveien
6
PER ØYVIND WISLØFF f. 1966, Fagleder byggesak Micael Sars gate
7
GEIR JOHN JOHNSEN f. 1951, Pensjonist Micael Sars gate
9
GUNNLAUG HOEL f. 1970, Sykepleier Leif Dietrichsons gate
10
OTTO PALLESEN f. 1951, Pensjonist Alexander Kiellands gate