4

MARIA HELENE FOSSER

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAFSLUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BIRTE JOHANNE SJURSNES f. 1967 Nygårdshaugen
2
GRY ANITA STRAND f. 1972 Brusemyrtoppen
3
ØYVIND NORDBERG f. 1958 Bruseveien
5
JAN MARTIN GULBRANDSEN f. 1945 Brusemyrtoppen
6
KARL ERIK SØRENSEN f. 1954 Øvre Langgate
7
TORILL BREDEG f. 1953 Engmyrveien
8
HELGE SKÅR f. 1978 Bodalsbakken