5

EVA IREN KLEVEN STRAND

Stilling: . Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste