15

OLE GUNNAR FREDLUND

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste