1

STIG KRISTIAN RAVNEMYR

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØNDRE SKJEBERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
LEIF ANDRÉ LØKKE f. 1971 Løkkeliveien
3
SIDSEL MARIE SCHADE f. 1962 Stenbruddveien
4
NILS HENRIK WESTBERG f. 1963 Suterødveien
5
DAGFINN JOHAN RAVNENG f. 1948 Skavhaugen
6
LIV HEIDI SØNSTERUD f. 1956 Rokkeveien
7
INGER BERIT HELGERØD f. 1957 Kvastebyveien
8
MARIT HELENE LUNDE f. 1971 Kalaveien
9
MARI LOVISE PEDERSEN f. 1968 Tveterveien
10
HÅVARD VATN PEDERSEN f. 1973 Fromholtsveien
11
ARE IVAN KRISTENSEN f. 1973 Bodalsvei
12
CATHRINE BJØRNSTAD SKOG f. 1975 Rokkeveien
13
EINAR MAGNUS MOLTEBERG f. 1947 Skjebergveien
14
HELGE BREDESEN f. 1957 Sandvollveien