6

LIV HEIDI SØNSTERUD

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØNDRE SKJEBERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
STIG KRISTIAN RAVNEMYR f. 1956 Rognemyrveien
2
LEIF ANDRÉ LØKKE f. 1973 Løkkeliveien
3
SIDSEL MARIE SCHADE f. 1964 Stenbruddveien
4
NILS HENRIK WESTBERG f. 1965 Suterødveien
5
DAGFINN JOHAN RAVNENG f. 1950 Skavhaugen
7
INGER BERIT HELGERØD f. 1959 Kvastebyveien
8
MARIT HELENE LUNDE f. 1973 Kalaveien
9
MARI LOVISE PEDERSEN f. 1970 Tveterveien
10
HÅVARD VATN PEDERSEN f. 1975 Fromholtsveien
11
ARE IVAN KRISTENSEN f. 1975 Bodalsvei
12
CATHRINE BJØRNSTAD SKOG f. 1977 Rokkeveien
13
EINAR MAGNUS MOLTEBERG f. 1949 Skjebergveien
14
HELGE BREDESEN f. 1959 Sandvollveien