9

ØYFRID HAUGLI

Stilling: Klinisksosionom. Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i PORSANGER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
HANS-TRYGVE BUSK f. 1965, Elektriker Postboks 169, 9711 Laksel
2
Oline Aslaug Ranheim f. 1971, Pleiemedarbeider Bjørkåsveien, 9700 Laksel
3
ODDBJØRN KARLSEN f. 1947, Pensjonist Eineveien 2, 9700 Lakselv
4
LISS BETH GJERTSEN f. 1970, Adjunkt Meieriveien 2, 9700 Lakse
5
ASBJØRN KOLLEVÅG f. 1949, Pensjonist Hans A Opstadsvei 24
6
Bodil Ingeborg Naukkarinen f. 1955, Pensjonist Brennelv, 9700 Lakselv
7
KRISTINE LINGELEM THOMASSEN f. 1983, Sykepleier Trosteveien 11, 9700 Laks
8
PAUL ODDMUND SANDVIK f. 1954, Uføretrygdet Sandvik, 9710 Indre Bille
10
IDAR-ASBJØRN HELGE LILAND f. 1958, Pensjonist Galokkaringen 11, 9700 La
11
MONA HENRIKSEN f. 1969, Hjelpepleier 9710 Indre Billefjord
12
SØLVI VIVIAN JOHANSEN f. 1962, Sykepleier 9716 Børselv