2

SIGRID MARIE BJERKESTRAND

Stilling: . Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

BA i Utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo

fra University of East Anglia, England

MA i Conflict, Governance and International Development -

Per d. d.: administrasjonsrådgiver I Arktisk Filharmoni AS

Verv i kirkelig sammenheng

Alltid vært tilknyttet og engasjert i bostedssoknet

Mange år som frivillig i Norges KFUK/KFUM

Tensing, ungdomsklubb + internasjonalt arbeid, KFUK/M Global

Satsningsområder

  • Barn og unges møte med kirka, arbeid for å skape tilknytning
  • og tilhørighet til kirka
  • Kirka som naturlig sted å høre til uansett livsfase

Andre kandidater på samme liste