3

ØYSTEIN LUND

Stilling: . Fødselsår: 1961 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Master i spesialpedagogikk og doktorgrad i pedagogikk

Per d.d.: førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT

Verv i kirkelig sammenheng

Leder for Domkirken menighetsråd

Styreleder for Domkirken barnehage

Verv i offentlig sammenheng

Menighetskontakt for Kirkens Nødhjelp

Sitter i representantskapet for Kristent Pedagogisk Forum

Satsningsområder

  • Ei kirke hvor evangeliet forkynnes både i ord og handling
  • - der mennesker ønskes velkommen og kjenner seg ivaretatt
  • Ei kirke der barn og unge tas med og tas på alvor

Andre kandidater på samme liste