4

MARITA MYRVOLL

Stilling: . Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: sykepleier

Verv i kirkelig sammenheng

Aktiv kirkegjener i Domkirken siden 2013 og etter hvert

Frivillig medarbeider i Kirkens SOS

frivillig som medhjelper under gudstj. og som kirkekaffevert

Medlem av Hammerfest menighetsråd (før flytting til Tromsø)

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i (bosteds-)sameie

Tillitsvalgt på tidligere arbeidsplass

Satsningsområder

  • Ønsker å jobbe for at kirken skal være inkluderende både for
  • de som går fast i kirken og de som kommer til
  • spesielle anledninger.

Utfyllende presentasjon

Jeg opplever at Domkirken gir meg muligheten til å lære om Gud gjennom forkynnelse og praksis på en måte som er relevant for meg og det samfunnet jeg lever i.

Andre kandidater på samme liste