5

STEINAR SNEÅS SKAUGE

Stilling: . Fødselsår: 1984 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: teologisk rådgiver, Nord-Hålogaland bispedømme

Utdannet prest

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem, MDG Tromsø

Satsningsområder

  • Opptatt av at vi skal ha en levende, bred folkekirke med
  • stort rom for teologisk, sosialt og aldersmessig mangfold
  • Bygge opp barne- og ungdomsarbeidet på Tromsøya
  • Aktivt liturgiarbeid for å gjøre gudstjenestene vitale
  • Diakonal kirke med rom for alle, også i vanskelige perioder

Andre kandidater på samme liste