7

ØYSTEIN SIVERTSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng

Sturemedlem i Norkirken i Tromsø

Satsningsområder

  • Påvirke kirkas betydning og posisjon for å spre det glade
  • budskap i byen vår
  • Legge til rette for at kirka blir tydelig
  • og viktig for folk flest

Andre kandidater på samme liste