8

UTHAYARAJAN ODÉN SINGARAJAH

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: avdelingsleder/spes.vernepleier

Vernepleier

Verv i kirkelig sammenheng

Arbeidsgruppe menighetsutvalg

Verv i offentlig sammenheng

Har vært med i kommunestyret og meddommer i tingrett

Verv i mange frivillige organisasjoner

Satsningsområder

  • Inkluderende kirke

Andre kandidater på samme liste