10

IVAR VIK

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: pensjonist

- 1975
Siviløkonom

- 2008
Master Statsvitenskap, UiT

- 2018
Master Kunstvitenskap, UiT

1889 - 2015
Ledende stillinger, Statens vegvesen Troms

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Leder, Tromsø kirkelige fellesråd

2015 - 2019
Medlem i Domkirken menighetsråd

Satsningsområder

  • Tjenesteleveranser til alle i sognet og kommunen
  • Effektiv og rasjonell drift av sognets organer

Andre kandidater på samme liste