12

TOM THYHOLDT

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i DOMKIRKEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Per d. d.: menighetsforvalter/kirketjener

1970 - 1973
Markedshøyskole

1973 - 2009
Drevet eget firma

2009 -
Ansatt i Tromsø kirkelige fellesråd

Verv i kirkelig sammenheng

2006 - 2019
Medlem av Kroken hhv. Domkirken menighetsråd

Satsningsområder

  • En åpen, inkluderende kirke
  • Sentrumskirka bør være åpen alle dager.
  • Kirkene må også kunne brukes til utøvelse av ulike kultur-
  • innslag, både i gudstjenestene og utenom.
  • Jobbe aktivt for å få flere unge til å benytte kirkene

Andre kandidater på samme liste