5

RUTH SAND DANBOLT

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROMEDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste