1

ANNE MARKEGÅRD ØYA

Stilling: Kontorleder. Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2000 - 2002
Musikk grunnfag og kristendomsfag

2002 - 2005
Bachelor økonomi og administrasjon

2005 - 2010
Butikksjef Kiwi

2010 - 2012
Daglig leder Kaffebrenneriet

2012 -
Kontorleder Kaare Mortensen Buskerud AS

Verv i offentlig sammenheng

2011 - 2014
Myldredag, ledet forskjellige aktiviteter

2011 - 2015
Gudstjenesteutvalg, Vardåsen kirke

2011 - 2019
Menighetsrådet, Vardåsen kirke

2011 - 2019
Trosopplæringsutvalg, Vardåsen kirke

2012 - 2019
Pust, lovsangsleder

Utfyllende presentasjon

Småbarnsfamilier
Frivillig engasjement
Utvikling av arbeidet i Under
Givertjeneste
Være relevant inn i menneskers dagligliv. Være et sted der folk kan høre hjemme med hele livene sine. 
Legge til rette for mer frivillig engasjement. Videreutvikle et aktivt miljø av barnefamilier. Utvikle bruk av Under(etasjen).

Andre kandidater på samme liste

2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig