2

NILS INGE HAUS

Stilling: IKT-medarbeider. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1973
Siv.ing, NTH/NTNU

1993 - 2007
IKT-medarbeider, Bergesen d.y. AS

2010 - 2019
IKT-medarbeider, ODIN Forvaltning

Verv i kirkelig sammenheng

2000 - 2019
Menighetsråd Vardåsen, medlem

2005 - 2011
Asker kirkelige fellesråd,medlem

2011 - 2019
Asker kirkelige fellesråd, leder

Utfyllende presentasjon

1. Ta vare på det gode og sanne
2. Skape tilhørighet til Vardåsen
3. Spre livsglede og vise omsorg
4. Bygge fellesskap i menigheten
Den norske kirke er etter eget ønske skilt fra staten og skal i de neste årene legge grunnlaget for en ny organisasjon. Da må det tenkes nytt og økonomisk helt fra toppen, for kirken vil få reduserte overføringer fra staten. Kirkemøte, Kirkeråd, bispedømmeråd må alle redusere sine utgifter til administrasjon og en topptung organisasjon. 
Det er i soknene, som alle er enige om er grunnenheten i kirken, det viktige arbeidet skjer. Det blir da enda viktigere med et nært samarbeid med kommunen og lokale organer. 
Bruk ressursene der folket er, det er de som er viktige for kirken!
Det er flott å lese lista over de som har sagt ja til å stille til valg og dermed ønsker å være med på å gjøre Vardåsen menighet til et godt sted å høre til. 
Jeg er klar til å bidra der det trengs og der mine erfaringer og evner kan brukes. 
I de foregående 4 årene er det bygget både orgel og kjeller, dette gir mange muligheter de 4 neste!

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig