4

KRISTIAN ABELSEN

Stilling: Universitetslektor . Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1991 - 1993
Befalsutdanning, Heistadmoen/Porsanger

1993 - 2002
Cand.scient idretssvitenskap, Norges idrettshøgskole

1997 - 1998
Grunnfag kristendom, menighetsfakultetet

1998 - 2008
Uteskolelærer/idrett- og friluftslivlærer, Ila/Rønningen

2009 -
Universitetslektor, Norges idrettshøgskole

Verv i offentlig sammenheng

1987 - 2000
Norges speiderforbund, speider/gruppeleder

2005 - 2008
Norges kristelige folkehøgskolelag, skoleutviklingsvalg

2015 - 2016
Substans, Areopagos, medlem rådgivningsgruppe

2017 -
Norges idrettshøgskole, institusjonsansvarlig for skikkethet

Utfyllende presentasjon

1. Kirken er kristent fellesskap på tvers av kulturell bakgrunn, sosioøkonomiske forhold, alder og interesser. Her møtes vi i troen på Jesus og ønske om å følge han. Fellesskapet lever og pulserer når det er i bevegelse. Det er en evig oppgave å bidra til denne bevegelsen.
2. Miljø er vår generasjons store utfordring. Kirken må sette denne utfordringen høyere på dagsorden. I dag er det mange aktører som oppfordrer til og peker på livsstilsalternativer som er miljøvennlige, meningsfulle og berikende. Kirken og det kristne fellesskapet kan og bør være en ledende aktør. 
Jeg ønsker å bidra i menigheten og syns det var kjekt å bli spurt om å stå på valglisten til menighetsråd. Jeg er fortsatt ny i menigheten og håper mitt blikk "utenfra" kan bidra med noen nye spørsmål, perspektiver og løsninger. Jeg har vært engasjert i arbeid med barn og unge og pedagogikk så lenge jeg kan huske. Men ikke i kirke- og menighetssammenheng. Her tror jeg at jeg har en del å bidra med. Jeg er opptatt av hvordan jeg kan leve et rikt og miljøvennlig liv. Jeg har lyst å bidra i menighetens "grønne" arbeid.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig