6

ROAR NYDAL

Stilling: Overlege psykiatri. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1981 - 1987
Medisin

1991 - 1996
Psykiatri

Verv i offentlig sammenheng

I styret i langrennsgruppa i Njård

I styret og vært leder i kristelig medisinerkrets

I styret og vært leder i langrennsgruppa i Asker

Leder i CLUB 3 (studentarbeid i regi av NKUF)

Sittet i etikkutvalget i kristelig legeforening

Utfyllende presentasjon

Godt barne- og ungdomsarbeid.
Godt gudstjenestetilbud.
Hjelp til vanskeligstilte.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig