10

IRENE WENAAS HOLTE

Stilling: Prest. Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Pres i Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp

Verv i kirkelig sammenheng

Diverse utvalg relatert til kirkelig diakoni og opplæring

Utfyllende presentasjon

Inkludering av unge og unge voksne
Støtte og styrke gudstjenestelivet i menigheten
Støtte og øke Kirkens miljøengasjement
Har både i kirken og Kirkens Nødhjelp arbeidet med likestilling mellom kvinner og menn og kamp mot kjønnsbasert vold med en særlig vekt på religiøse sammenhenger. Dette er relevant i alle sammenhenger, men med ulik vektlegging. Likestilling og likeverd i teori og praksis er for meg en del av evangeliet.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1980, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1954, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1974, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1972, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1983, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1958, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1966, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1969, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1965, Ass.sekretariatsleder
11
SONDRE FREY f. 1999, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1963, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1947, Pensjonist og frvillig