10

IRENE WENAAS HOLTE

Stilling: Prest. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Pres i Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp

Verv i kirkelig sammenheng

Diverse utvalg relatert til kirkelig diakoni og opplæring

Utfyllende presentasjon

Inkludering av unge og unge voksne
Støtte og styrke gudstjenestelivet i menigheten
Støtte og øke Kirkens miljøengasjement
Har både i kirken og Kirkens Nødhjelp arbeidet med likestilling mellom kvinner og menn og kamp mot kjønnsbasert vold med en særlig vekt på religiøse sammenhenger. Dette er relevant i alle sammenhenger, men med ulik vektlegging. Likestilling og likeverd i teori og praksis er for meg en del av evangeliet.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig