12

SIGNY GAUTEFALL

Stilling: Samfunnsøkonom. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1998 - 2012
Samfunnsøkonom/Økonomirådgover, Oslo, Asker og Drammen

2012 -
Samfunnsøkonom/Spesialrådgiver, Oslo kommune

Verv i offentlig sammenheng

2000 - 2010
Div. FAU på skoler

2015 -
Tillitsvalgtarbeid som tillitsvalgt

Utfyllende presentasjon

Jeg ønsker at kirkerommet skal oppleves å være for alle, også de som ikke tidligere har erfaring med kirken.
Det er viktig at Vardåsen kirke er en synlig og naturlig del av lokalmiljøet og at det er rom for det mangfoldet av mennesker som befinner seg her.
Menighetens visjon er "Lav terskel - tydelig profil" og et godt mål for å skape åpne rom og gode felleskap. 
En utfordring er å gjøre kirkens budskap aktuelt i dagens samfunn.
Bidra til nye måter å arbeide på for å nå nye grupper.
Jeg har bodd på Borgen i 24 år, har tre voksne barn og jobber til daglig i Oslo. Mine interesser er familie, venner og friluftsliv. Jeg mener at kirken med våre kristne og humanistiske verdier har en  viktig funksjon i vårt lokalmiljø.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
8
HEMING OLSEN-BERGEM f. 1971, Oralkirurg
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig