8

HEMING OLSEN-BERGEM

Stilling: Oralkirurg. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDÅSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2000 - 2005
Spes.utdanning i oral kirurgi og oral medisin

2015 -
1.amanuensis Odontologisk fakultet

2015 -
Oralkirurg, sykehust i Drammen VVHF

2015 -
Orlogskaptein Forsvarets Sanitet

Verv i kirkelig sammenheng

2007 - 2011
Menighetsråd, medlem Vardåsen kirke

Verv i offentlig sammenheng

2009 - 2014
Leder Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

2014 -
Hovedstyremedlem i Den norske Tannlegeforening

Utfyllende presentasjon

Ungdom og unge voksne
Fellesskap på tvers av aldersgruppene
Gudstjenesten som sentral aktivitet
Deltakelse i nærmiljøet
Jeg har etter en god periode i menighetsrådet tidligere nå fått ny lyst og ny giv til å bidra igjen. Jeg er opptatt av at tilbudet som er i Vardåsen i dag skal videreføres. Jeg er opptatt av enda mer samarbeid mellom kirkene, og da kanskje mer målrettet for å fange opp den store aldersgruppen 18-60 år som etter egen erfaring i liten grad har aktiviteter i kirka (hvis de ikke har små barn da). Jeg er opptatt av å finne balanse slik at alle aldersgrupper i størst mulig grad kan finne noe felles i kirka vår.

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE MARKEGÅRD ØYA f. 1982, Kontorleder
2
NILS INGE HAUS f. 1956, IKT-medarbeider
3
ÅSHILD SOLGAARD f. 1976, Prosjektkonsulent
4
KRISTIAN ABELSEN f. 1974, Universitetslektor
5
MARI ELISE SMEBYE f. 1985, Lærerstudent og Frivillig
6
ROAR NYDAL f. 1960, Overlege psykiatri
7
HEGE BENEDIKTE NORSET BLICHFELDT f. 1968, Senirkonsulent NAV
9
OLE EDVARD WOLD-REITAN f. 1967, Ass.sekretariatsleder
10
IRENE WENAAS HOLTE f. 1947, Prest
11
SONDRE FREY f. 2001, Student og frivillig
12
SIGNY GAUTEFALL f. 1965, Samfunnsøkonom
13
AUD MAGELSSEN STØNJUM f. 1949, Pensjonist og frvillig