12

INGER LJONES MÅKESTAD

Stilling: Hjelpepleiar. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Soknerådsvalet i STRANDEBARM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
OLAV PER TOMBRE f. 1952, Pensjonist Tangerås
2
LILLIAN HJARTÅKER FOSSE f. 1959, Klokkar Fosse
3
ANNE MARIE BOGETVEIT BERGE f. 1956, Pensjonist Tangerås
4
ÅSE SANDNES FOSSE f. 1964, Logoped Fosse
5
BODIL STRANDEN f. 1966, Administrasjonskonsulent Tangerås
6
KÅRE MILJE f. 1964, Gartnar Innstranda
7
TORUNN BALDERSHEIM f. 1964, Hjelpepleiar Bru
8
ARNE GJERSTAD f. 1966, Næringsmiddelteknikar Omastrand
9
LINA CHANDRIKA BERGE f. 1980, Barne-og ungdomsarbeidar Fosse
10
ALVHILD TVEITNES f. 1944, Pensjonist Omastrand
11
SIV LJONES f. 1966, Sjølvst. næringsdrivande Innstranda
13
ANNE KRISTIN FOSSE f. 1961, Hjelpepleiar Omastrand