2

JON OLA LIEN

Stilling: Sivilingeniør. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i AGDENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
JORID ASTRID LANDRØ f. 1957 Lensvik
3
GERD VALSETH f. 1944, Pensjonist Agdenes
4
KARL MAGNUS ØLSTØREN f. 1991 Lensvik
5
LEIF VELAND f. 1953, Pensjonist Agdenes
6
LARS BIRGER AADLAND f. 1950, Pensjonist Lensvik
7
MARIE DAVIDSEN f. 1946, Pensjonist Lensvik
TERJE THEVIK f. 1989 Lensvik
SISSEL KARLSEN f. 1958 Lensvik
ELISABET SELÅS f. 1970 Lensvik