2

JOSTEIN OLAV SKUNDBERG

Stilling: Rådgiver/pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BIRI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Organist/korleder

1970 -
Offentlig godkjent sykepleier

1972 -
Intensivsykepleier

1973 - 2016
Leder i helse og omsorgstjenesten

1976 -

Verv i kirkelig sammenheng

1990 - 1993
Leder Gjøvik kirkelige fellesråd

1990 - 1993
Medlem Biri menighetsråd

1994 - 1997
Plan og byggekomitéleder Seegård kirke

Verv i offentlig sammenheng

Medlem administrasjonsutvalg Gjøvik kommune 6 år på 1980-tal

Vararepresentant Gjøvik kommunestyre 4 år på 1980-tallet

2014 - 2016
Medlem Viltnemda Gjøvik kommune

Satsningsområder

  • Trosopplæring/aktivteter for barn og unge
  • Sang og musikkarbeid i menigheten
  • Gudstjenestefornyelse
  • Diakoni

Andre kandidater på samme liste

1
CATHRINE THORSTENSEN f. 1970, Seniorrådgiver/konservato Klundbyvegen 503
3
HANNE METTE GULLORD ROÅS f. 1968, Lærer Lierengvegen 218
4
JAN OLAV BILIT f. 1971, Underbrannmester Diskosvegen 31
5
GERD INGEBORG NETTUM f. 1993 Diskosvegen 23A
6
OLE JOHNNY BERGUM f. 1956, Pensjonist Øverbygdsvegen 290
7
BODIL GLOSLI ANDREASSEN f. 1955, Pensjonist Smedmogrenda 17
8
MONICA ELLINGSBERG f. 1991 Øverbygdsvegen 944
9
TONE BJØRKE BROVOLD f. 1959, Omsorgsarbeider Øverbygdsvegen 273
10
BERIT MATTISGARD f. 1964, Hjelpepleier Øverbygdsvegen 184
11
ALF KRISTIAN STEINSTAD f. 1956 Åsrovegen 159A
12
LISA GJØVIK ANDRESEN f. 1960, Tannlege, spes.penodonti Redalsvegen 10
13
ØYVIND SCHIAGER f. 1965, Bygg-ingeniør Øverbygdsvegen 187