3

HANNE METTE GULLORD ROÅS

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BIRI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer/adjunkt

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2011
Medlem Biri menighetsråd

Satsningsområder

  • Trosopplæring
  • Gudstjenesteliv

Andre kandidater på samme liste

1
CATHRINE THORSTENSEN f. 1969, Seniorrådgiver/konservato Klundbyvegen 503
2
JOSTEIN OLAV SKUNDBERG f. 1947, Rådgiver/pensjonist Ryllikvegen 12
4
JAN OLAV BILIT f. 1970, Underbrannmester Diskosvegen 31
5
GERD INGEBORG NETTUM f. 1992 Diskosvegen 23A
6
OLE JOHNNY BERGUM f. 1955, Pensjonist Øverbygdsvegen 290
7
BODIL GLOSLI ANDREASSEN f. 1954, Pensjonist Smedmogrenda 17
8
MONICA ELLINGSBERG f. 1990 Øverbygdsvegen 944
9
TONE BJØRKE BROVOLD f. 1958, Omsorgsarbeider Øverbygdsvegen 273
10
BERIT MATTISGARD f. 1963, Hjelpepleier Øverbygdsvegen 184
11
ALF KRISTIAN STEINSTAD f. 1955 Åsrovegen 159A
12
LISA GJØVIK ANDRESEN f. 1959, Tannlege, spes.penodonti Redalsvegen 10
13
ØYVIND SCHIAGER f. 1964, Bygg-ingeniør Øverbygdsvegen 187