13

ØYVIND SCHIAGER

Stilling: Bygg-ingeniør. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BIRI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1982 - 1983
Landbruksskole agronom

1985 - 2008
Gårdbruker, melkeproduksjon

2007 - 2010
Høgskolen i Gjøvik bachelor ingeniørfag bygg

2010 -
Rådgiver landbruksbygg

Verv i kirkelig sammenheng

1986 - 1989
Medlem Biri menighetsråd

1990 - 1993
Medlem Biri menighetsråd

2011 - 2015
Medlem Biri menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

diverse verv i Normisjon

Satsningsområder

  • Gudstjenesten som menighetens samlingspunkt
  • Ivaretakelse av kirkebygg
  • Nytt orgel

Andre kandidater på samme liste

1
CATHRINE THORSTENSEN f. 1970, Seniorrådgiver/konservato Klundbyvegen 503
2
JOSTEIN OLAV SKUNDBERG f. 1948, Rådgiver/pensjonist Ryllikvegen 12
3
HANNE METTE GULLORD ROÅS f. 1968, Lærer Lierengvegen 218
4
JAN OLAV BILIT f. 1971, Underbrannmester Diskosvegen 31
5
GERD INGEBORG NETTUM f. 1993 Diskosvegen 23A
6
OLE JOHNNY BERGUM f. 1956, Pensjonist Øverbygdsvegen 290
7
BODIL GLOSLI ANDREASSEN f. 1955, Pensjonist Smedmogrenda 17
8
MONICA ELLINGSBERG f. 1991 Øverbygdsvegen 944
9
TONE BJØRKE BROVOLD f. 1959, Omsorgsarbeider Øverbygdsvegen 273
10
BERIT MATTISGARD f. 1964, Hjelpepleier Øverbygdsvegen 184
11
ALF KRISTIAN STEINSTAD f. 1956 Åsrovegen 159A
12
LISA GJØVIK ANDRESEN f. 1960, Tannlege, spes.penodonti Redalsvegen 10