2

KIRSTI KVIDBERGSKÅR

Stilling: . Fødselsår: 1964 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HOLUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste