4

SIGBJØRN OTTAR BERGLI

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SNERTINGDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1970 - 2011
Lærer i grunnskolen bl.a. i musikk

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem i Snertingdal menighetsråd en periode

Satsningsområder

  • Kirkemusikk - kor - kirkekonserter
  • Aktivisere barn og unge i menighetslivet
  • Et godt og aktuelt menighetsblad for menighet og bygd

Andre kandidater på samme liste

1
SIGRID AMLIE KOKSLIEN f. 1963, Sykepleier i Hjemmetjenes Øvre veg 910
2
KAI EVENSTUEN f. 1971, Miljøarbeider Snertingdalsvegen 2120
3
LENE TOPPEN f. 1978, Helsefagarbeider Svearovegen 131
5
GUNN JORUN ALUND f. 1968 Snertingdalsvegen 2050
6
OLE WILHELM SKUNDBERG f. 1980, Kirketjener Skundbergvegen 61
7
SIV ENGEN f. 1974 Bergumsvegen 162
8
MARIANNE HAUGEN f. 1970 Storsveleia 110
9
BRITT STENSVOLD f. 1973, Hjelpepleier Rotstigvegen 3
10
GUNN MARIT BJØRKLUND SCHRØDER f. 1968, Kirketjener Dalheimvegen 71
11
SIV MARGARETH ØVERSTAD f. 1969 Gamlevegen 74
12
KJELL JOSEF SKUNDBERG f. 1956, Pensjonist Skundbergvegen 20