12

KJELL JOSEF SKUNDBERG

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SNERTINGDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Utdanning i Forsvaret

Verv i kirkelig sammenheng

Varamedlem i menighetsråd

2018 - 2019
Leder Biri Snertingdal kantori

Verv i offentlig sammenheng

Lekdommer i Tingrett og Jordskifterett

Medlem i Viltnemda

Satsningsområder

  • Ha en kirke som alle føler tilhørighet til
  • Et sted for trosfelleskap eller godt møtested

Andre kandidater på samme liste

1
SIGRID AMLIE KOKSLIEN f. 1963, Sykepleier i Hjemmetjenes Øvre veg 910
2
KAI EVENSTUEN f. 1971, Miljøarbeider Snertingdalsvegen 2120
3
LENE TOPPEN f. 1978, Helsefagarbeider Svearovegen 131
4
SIGBJØRN OTTAR BERGLI f. 1946, Pensjonist Øvre veg 991
5
GUNN JORUN ALUND f. 1968 Snertingdalsvegen 2050
6
OLE WILHELM SKUNDBERG f. 1980, Kirketjener Skundbergvegen 61
7
SIV ENGEN f. 1974 Bergumsvegen 162
8
MARIANNE HAUGEN f. 1970 Storsveleia 110
9
BRITT STENSVOLD f. 1973, Hjelpepleier Rotstigvegen 3
10
GUNN MARIT BJØRKLUND SCHRØDER f. 1968, Kirketjener Dalheimvegen 71
11
SIV MARGARETH ØVERSTAD f. 1969 Gamlevegen 74