4

AINA HELEN BERG-AAS

Stilling: Spesial helsefagarbeider. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OPPSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Omsorgsfag, helsefagarbeider og etterutdanning i psyk/rus

Satsningsområder

  • Jobber i dag med psykisk syke og rusmisbrukere i Sør-Odal
  • kommune.Har ikke tenkt å gjøre noe annet resten av arb.livet

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN SANDERUD f. 1974, Slagsykepleier Skarnes
2
RUNE GAUSTAD f. 1977, Daglig leder Skarnes
3
GUNNAR JAKOBSEN f. 1955, Vaktmester SOAS Skarnes
5
ARNE LIEN f. 1961, Vedlikeholdsteknikker Skarnes
6
RANDI BRATT f. 1977, Innehaver av Hobbytunet Oppstad
7
ELLEN BRYNJULVSRUD f. 1972, Bonde Oppstad
8
HELEN NERBY f. 1971, Førskolelærer Skarnes
9
RANDI GAUSTAD f. 1956, Lærer Skarnes