7

ELLEN BRYNJULVSRUD

Stilling: Bonde. Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OPPSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1990 - 1992
Agronom

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i Oppstad menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN SANDERUD f. 1972, Slagsykepleier Skarnes
2
RUNE GAUSTAD f. 1975, Daglig leder Skarnes
3
GUNNAR JAKOBSEN f. 1953, Vaktmester SOAS Skarnes
4
AINA HELEN BERG-AAS f. 1956, Spesial helsefagarbeider Skarnes
5
ARNE LIEN f. 1959, Vedlikeholdsteknikker Skarnes
6
RANDI BRATT f. 1975, Innehaver av Hobbytunet Oppstad
8
HELEN NERBY f. 1969, Førskolelærer Skarnes
9
RANDI GAUSTAD f. 1954, Lærer Skarnes