7

ELLEN BRYNJULVSRUD

Stilling: Bonde. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OPPSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1990 - 1992
Agronom

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Medlem i Oppstad menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN SANDERUD f. 1973, Slagsykepleier Skarnes
2
RUNE GAUSTAD f. 1976, Daglig leder Skarnes
3
GUNNAR JAKOBSEN f. 1954, Vaktmester SOAS Skarnes
4
AINA HELEN BERG-AAS f. 1957, Spesial helsefagarbeider Skarnes
5
ARNE LIEN f. 1960, Vedlikeholdsteknikker Skarnes
6
RANDI BRATT f. 1976, Innehaver av Hobbytunet Oppstad
8
HELEN NERBY f. 1970, Førskolelærer Skarnes
9
RANDI GAUSTAD f. 1955, Lærer Skarnes