1

ELLEN ANNE MARIT UTSI

Stilling: Sosialkonsulent i fengsel. Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ULLERN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Sosionom

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2018
Leder Ullern menighetsråd

2015 - 2019
Nestleder Odal Kirkelige Fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

Vara til helse- og omsorgsutvalg i Sør-Odal kommune

2014 - 2019
Nestleder i Fellesorganisasjonen Akershus

2015 - 2019
Vara til kommunestyret i Sør-Odal

Satsningsområder

  • Jeg vil at kirken skal være åpen for alle. Jeg ønsker
  • at kirken skal bli en mer naturlig del av hverdagslivet til
  • menigheten.

Andre kandidater på samme liste

3
TROND HENNING ELLEFSRUD f. 1958 Skarnes
4
HÅKON RØER f. 1967, Skogbestyrer Disenå
5
MARTE SPIGSETH f. 1981 Skarnes
6
ÅSE LILLESETH BRAATEN f. 1952 Skarnes
7
GRO-ANITA ULLERN CHRISTOFFERSEN f. 1975, Kokk Skarnes
8
JAN ROBERT MENGKROK f. 1974, Institusjonskokk Skarnes
10
SVENN ERIK SPIGSETH f. 1967, truck fører Skarnes
11
MARIT AAS f. 1976, Kantineansvarlig Disenå