4

OVE JOHNNY SJØENDEN

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BRANDVAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2009 - 2012
Adjunkt

Verv i kirkelig sammenheng

2004 - 2007
Medlem i Brandval menighetsråd

2004 - 2007
Medlem i Kongsvinger kirkelige fellesråd

Satsningsområder

  • 1. Jeg ønsker at kirkene i Brandval sokn skal ha aktive
  • menigheter som ønsker tilhørighet til kirken.
  • 2. Barn og ungdom må føle seg ivaretatt og velkommen
  • i kirken og kirkelige handlinger.
  • 3. Trosopplæring.

Andre kandidater på samme liste